Utställning på EIT Health Summit

Medow är på EIT Health Summit i Paris och ställer ut i deras Start Up Village.
EIT Health är ett nätverk med de bästa innovatörerna inom hälsa som stöds av EU. De samarbetar över gränserna för att leverera nya lösningar som kan göra det möjligt för europeiska medborgare att leva längre och hälsosammare liv. EIT Health Summit ger en möjlighet att interagera med det senaste idéerna och utvecklingen inom hälsa.