Utställning på EDTNA/ERCA konferens

Medow ställde ut med IV-bracelet på EDNTA/ERCA konferens i Prag. Vi vill tacka alla besökare vid vår monter för de inspirerande konversationerna och EDTNA/ERCA för en fantastisk konferens!
EDTNA/ERCA är en tvärvetenskaplig organisation för de som arbetar i njursjukvård. Föreningens uppdrag handlar om att uppnå bästa utbildningsnivå, standarder och forskning för all njurvårdspersonal som vårdar och stödjer sina patienter och deras familjer runt om i världen.